EN

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพและกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูร่างกาย สามารถกลับ มาช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติโดยเร็ว โดยมีการตั้งเป้าหมายการรักษาอย่างชัดเจน มีการติดตามและรายงานผลการรักษาแก่ญาติและ ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

ารดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพและกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูร่างกาย สามารถกลับ มาช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติโดยเร็ว โดยมีการตั้งเป้าหมายการรักษาอย่างชัดเจน มีการติดตามและรายงานผลการรักษาแก่ญาติและ ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ

คำแนะนำสำหรับการพักฟื้นหลังผ่าตัด หลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย และให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่

หลังจากที่ผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้วนั้น ควรได้รับการพักฟื้นอย่างถูกวิธี และเตรียมรับมือกับสิ่งที่ต้องเจอหลังผ่าตัด หายกังวลได้เลย ตามคำแนะนำ ดังนี้

 

 

ในอาทิตย์ที่ 1-2 หลังผ่าตัด

  • ผู้ป่วยแทบจะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติเลย แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ไม่ทำกิจกรรมที่หนักเกินไป เช่น ยกของหนัก วิ่ง หรือ ก้มๆเงยๆมากเกินไป
  • หากต้องการออกกำลังกาย ให้เริ่มจากการเดินบริเวณบ้านบ่อยๆ สามารถเพิ่มระยะทางขึ้นได้วันละน้อย หากพยุงตัวเองไม่ค่อยได้ สามารถใช้ไม้เท้าค้ำช่วยไว้ได้ และควรสวมอุปกรณ์พยุงหลังหรือคอไว้ด้วย
  • ไม่ควรนั่งนานกว่า 20 นาที
  • การต้องการจะเดินขึ้นหรือลงบันได ควรจะเกาะราวบันไดไว้เสมอ
  • ต้องไม่ลืมที่จะทานยาตามแพทย์สั่ง ต้องทานยาตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ
  • ดูแลแผลผ่าตัดตามคำแนะนำของแพทย์

***ภายในสัปดาห์แรกๆ ห้ามให้แผลหลังผ่าตัดโดนน้ำเด็ดขาด น้ำจะโดนแผลได้เมื่อ แผลแห้ง ต้องรอให้แผลหายสนิทก่อน อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน หรือตามที่แพทย์สั่ง

ในอาทิตย์ที่ 3-4 หลังผ่าตัด

  •  ฝึกเดินเรื่อยๆ และคอยเพิ่มระยะทางอยู่เรื่อยๆ เพิ่มเวลาเดินมากขึ้น
  • สามารถเริ่มทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ได้แล้ว เช่น กวาดบ้าน
  • สามารถเริ่มยกของได้เเล้ว แต่น้ำหนักต้องน้อยกว่า 5 กิโลกรัม
  • ผู้ป่วยที่อายุยังน้อย ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว อาจไม่ต้องใช้ไม้พยุงแล้ว

**** หลังจากนั้นเป็นเดือนสามารถเพิ่มกิจกรรมที่ต้องการจะทำได้ เช่น ถีบจักรยานอยู่กับที่ หรือว่ายน้ำ แต่กิจทั้งหมดนี้ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และไม่หักโหมจนเกินไป หากมีอาการตึงๆหลัง หรือปวดหลังอยู่ในระยะเวลา 3-5 เดือน อาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้น ให้ยึดถือคำแนะนำของแพทย์เป็นหลัก และทำตามอย่างเคร่งครัด