EN

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสถานที่ดูแล พักฟื้น และให้การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้น และผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาว  ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย โดยผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัย รวมถึงดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับผู้สูงอายุ โดยจะมีนักโภชนาการคอยควบคุมด้านสุขลักษณะแต่ละราย

 • ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง
 • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะการนอนติดเตียง ดูแลตัวเองได้น้อย ปัญหาการเคลื่อนไหว
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพบำบัด
 • ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ในระยะท้าย
 • ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • แผลกดทับ
 • โรคซึมเศร้า / โรคนอนไม่หลับ
 • จัดกิจกรรมสันทนาการ หรือ กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ