EN

คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Hope rehabilitation and nursing
คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เปิดให้บริการในจังหวัดภูเก็ต โดยทีมบุคคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการดูแลและเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย

ประกอบด้วย
✔ การบริการเนอสซิ่งโฮมดูแลผู้สูงอายุ
✔ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
✔ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
✔ ผู้ที่ต้องการได้รับการดูแลใกล้ชิด

บริการของเรา

บุคลากร (Our Team)

1
2
3

เกี่ยวกับเรา

โฮป ศูนย์ฟื้นฟู พักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ 14/11 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต. ฉลอง โดยทางโฮป ศูนย์ฟื้นฟู พักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง และไม่ติดเตียง ประกอบไปด้วยบริการ คลินิกกายภาพบำบัด (Physical therapy clinic) ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  กลุ่มผู้สูงอายุความจำเสื่อม อัลไซเมอร์, กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัด ให้มีสุขภาพ ที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมสร้างสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและอบอุ่นเหมือนบ้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยมีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลและแนะนำการออกกำลังกายและฟื้นฟูที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

บทความและกิจกรรม

โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุ และอาการ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือด หรือเลือดออกในสมองทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างเร่งด่วนมีความสำคัญมากเพราะช่วยลดความรุนแรงของภาวะสมองตาย

อ่านเพิ่มเติม

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วย อัลไซเมอร์ หรือ โรคสมองเสื่อม หากได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ ได้รับการประเมินสภาพร่างกาย ความจำ และอารมณ์ กิจกรรมฝึกสมองที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ

อ่านเพิ่มเติม

ความสำคัญของการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการทำ กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy) เป็นกายภาพบำบัดที่เน้นการพัฒนา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม
การดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

การดูแลผู้สูงอายุ นอกจากปัญหาสุขภาพร่างกายแล้ว ในเวลาเดียวกันยังมีปัญหาด้านจิตใจด้วย ดังนั้นผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย ยิ่งต้องใส่ใจทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
กล้ามเนื้ออักเสบ

วิธีการทำกายภาพบําบัดเมื่อกล้ามเนื้ออักเสบ

วิธีการทำกายภาพบําบัดเมื่อกล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เกิดจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การเล่นกีฬาโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลมาได้ผ่านฟอร์ม