EN

กายภาพบำบัดที่บ้าน

ให้บริการในการออกกำลังกายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน

 • กายภาพบำบัด ฟื้นฟู ภาวะหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ แตก ตัน
 • ภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง อัมพาตครึ่งท่อน
 • ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะข้อต่อยึดติด เสมหะคั่งค้างในปอด ขับเสมหะ ระบายเสมหะ
 • เน้นการฟื้นฟูร่างกาย การสั่งการของแขนและขา
 • มีวางเป้าหมายและแผนการรักษาร่วมกับญาติและคนไข้ให้ผู้ป่วยกลับมา เดิน และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
 • โปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
 • สะดวกในการทำกายภาพบำบัด ไม่ต้องเดินทางไปคลินิก
 • อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่พร้อมสำหรับ การรักษาถึงบ้าน

 

 

กลุ่มอาการผู้ป่วยที่สามารถให้การดูแลฟื้นฟูที่บ้าน

กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

 • ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บไขสันหลัง
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • ผู้ป่วยพาร์กินสัน

กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

 • ผู้ป่วยนอนติดเตียง
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง
 • ผู้ป่วยที่ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทำปรึกษา

 • ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม มีปัญหาการทรงตัว
 • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
 • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้น