EN

บริการอุปกรณ์เครื่องมือและหัตถการ

1.เครื่องช็อคเวฟ (SHOCKWAVE THERAPY) การรักษาด้วยคลื่นกระแทก  เหมาะสำหรับการรักษาผู้ที่มีอาการปวด อาการอักเสบเรื้อรัง รักษามานานยังไม่หาย โดยกระตุ้นบริเวณที่บาดเจ็บเรื้อรังเร่งการซ่อมแซม โดยการสร้างเซลล์ใหม่ ข้อบ่งใช้
 1. อาการปวดไหล่จากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง
 2. อาการปวด คอ บ่าไหล่เรื้อรัง
 3. อาการปวดบริเวณข้อศอก
 4. อาการปวดหลังหรือสะโพกเรื้อรัง
 5. อาการปวดเอ็นร้อยหวาย
IMG_2330

2. เครื่องเลเซอร์  (LASER THERAPY) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาอาการปวดอักเสบจากโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูก และเส้นประสาท ลดอาการปวด บวมอักเสบของระบบกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่มีอาการ ” อาการปวดบวมอักเสบบริเวณคอ บ่า ไหล่ แขน ข้อศอก มือ หลัง  เข่า เท้า หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
โรคต่างๆที่ได้ผลดีในการรักษาด้วยเลเซอร์ ได้แก่

 1. การบาดเจ็บและอาการปวดตามข้อกระดูก เอ็น พังผืด กล้ามเนื้อ
 2. ปวดคอ บ่า จากการนั่งทำงานนานๆ
 3. ปวดไหล่ ไหล่ติด จากการอักเสบ
 4. ปวดบวม อักเสบที่ข้อกระดูกต่างๆ
 5. ปวดหลังจากการเสื่อมหรือเคลื่อนของหมอนรองกระดูกสันหลังเอว
 6. ปวดสะโพก ปวดกล้ามต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
 7. ปวดข้อเท้า ส้นเท้าและฝ่าเท้า

3. เครื่องดึงคอ-ดึงหลังไฟฟ้า (Traction) 

คือ เครื่องที่ดึงกระดูกสันหลังให้แยกห่างโดยใช้เครื่องมือ ซึ่งสามารถใช้ได้กับกระดูกสันหลังระดับคอและกระดูกสันหลังระดับเอวเป็นการดึงกระดูกที่สามารถดึงได้นานและต่อเนื่องกัน

ข้อบ่งชี้ที่ใช้

 1. ผู้ที่มีภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นทับเส้นประสาท
 2. ผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมหรือช่องว่างของกระดูกสันหลังตีบ
 3. ผู้ที่มีอาการปวดหรือชาจากการกดทับของเส้นประสาท
 

ข้อห้ามของการดึงกระดูกสันหลัง

 1. บริเวณที่มีกระดูกหัก
 2. ไขสันหลังถูกกดทับ
 3. ระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 4. วัณโรคกระดูกสันหลัง
 5. ภาวะกระดูกพรุนขั้นรุนแรง
 6. ภาวะติดเชื้อของกระดูกสันหลัง
 7. หญิงตั้งครรภ์
 8. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้

4.การประคบร้อน  (Hot pack)  ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ตึง หรือเกร็ง เช่น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หรือเส้นเอ็น ให้ดีขึ้นโดยการช่วยให้ผ่อนคลาย เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตบริเวณที่ประคบดีขึ้น สามารถช่วยลดอาการปวดได้ และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อที่ตึงหรือเกร็งคลายตัวลง และยังช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายหรือเกิดความเสียหายให้ดีขึ้น

5.การรักษาด้วยโดยการทำ ขยับ ดัด ดึงข้อต่อ (Mobilization)

ซึ่งเป็นเทคนิครักษาด้วยการจัด ดัด ดึง กระดูก หรือข้อต่อต่างๆที่มีการยึดติดเคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วงการเคลื่อนไหว เช่น กระดูกสันหลัง ปวดหลังคอ ข้อไหล่ติด ข้อเข่าติด หรือการยึดติดของข้อจากการใส่เฝือก เมื่อข้อต่อเคลื่อนไหวดีขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆก็จะลดการเกร็งตัวลง อาการปวดขณะเคลื่อนไหวก็ลดลง รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นและจัดกระดูกให้อยู่ในแนวมากขึ้น

 

6.เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy)

เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นการรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่สูง โดยเครื่องนี้จะเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน ส่งผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นลึก โดยผ่านตัวกลาง ซึ่งก็คือ เจลอัลตราซาวด์ สามารถลดอาการปวดและอักเสบได้ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยปรับเลือกคลื่นให้ออกแบบต่อเนื่องหรือเป็นช่วง และยังสามารถปรับระดับความเข้มได้ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกอุ่นเล็กน้อยหรือปวดเล็กน้อยเมื่อคลื่นเคลื่อนผ่านบริเวณจุดกดเจ็บ

รักษาในกลุ่มโรค

 • ออฟฟิตซินโดรม จุดกดเจ็บบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก
 • ปวดหลังและสะโพก
 • ข้อไหล่ติด
 • นิ้วล็อค
 • ปวดเข่าและข้อเท้า

7.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)

 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการบำบัดรักษาภาวะโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ละมัดหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆ
 • โดยการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้ามีหลายประเภท 
 • Electrical muscle stimulation (EMS) เป็นการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในการรักษากล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง เพื่อรักษาสภาพกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง เช่นเส้นประสาทถูกขาดจากการที่แขนถูกดึงไปอย่างรุนแรง การบาดเจ็บของเส้นประสาทที่เกิดจากของมีคม เป็นต้น
 • Neuromuscular electrical stimulation (NMES) เป็นการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงปกติ มักใช้กระตุ้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
 • Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENs) เป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการลดปวด โดยผ่านการกระตุ้นเส้นประสาทผิวหนัง สามารถลดปวดได้ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง ปวดเข่า ปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น
 • Interfertial Stimulation (IFC) เป็นกระแสความถี่ปานกลางที่นิยมนำมาใช้ในการลดปวดในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง ปวดเข่า ปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น

8.การบำบัดรักษาอาการทางเส้นประสาท ด้วยเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก Peripherl Magnetic Stimulation (PMS)

เทคโนโลยี PMS หรือ Peripheral Magnetic Stimulation คือ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทางการแพทย์ที่เรียกว่า Electromagnetic เพื่อบำบัดรักษาอาการปวด เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ โรคเอ็นอักเสบ โรคปวดข้อต่อ และอาการชาจากเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลื่นไฟฟ้าจะสามารถกระตุ้นทะลุผ่านเสื้อผ้าโดยไม่ต้องสัมผัสผิว ลงไปถึงเนื้อเยื่อและกระดูกได้ลึกประมาณ 10 ซม. คลื่นจาก PMS จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรง ทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization กระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวดทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ รู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา รวมถึงส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กกระตุ้นแขน ขา บริเวณที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ให้ส่งสัญญาณไปที่สมอง และให้สมองส่วนที่ยังทำงานได้มีการฟื้นตัว แล้วส่งสัญญาณกลับลงมาทำให้แขนขาขยับได้มากขึ้น ในส่วนของการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวด การกระตุ้นเส้นประสาทจะทำให้เกิดการส่งสัญญาณที่ช่วยยับยั้งอาการปวดได้ สามารถรักษาได้ทั้งปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังเป็นการกระตุ้นให้มีการซ่อมเสริมของเนื้อเยื่อด้วย

การใช้ PMS รักษากลุ่มโรคและอาการต่าง ๆ ดังนี้

 

ใช้รักษาออฟฟิศซินโดรม และอาการปวดต่าง ๆของกล้ามเนื้อ

 • กลุ่มอาการชา 
 • อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา 
 • กลุ่มโรคกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง 
 • กลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมอง