EN

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ร้อยละ 80% : สมองขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน หรือตีบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด เช่น มีไขมัน หรือลิ่มเลือดมาอุดกั้น ทำให้หลอดเลือดตีบ ร้อยละ 20% : หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีเลือดออกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ ความดันโลหิตสูง อาการของ Stroke อาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตันหรือแตก ที่พบได้มีดังนี้ • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือทั้งสองซีก • พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูด การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจ • รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท • มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือการเห็นภาพซ้อน • เสียการทรงตัวหรือมีปัญหาในการเดิน เดินเซหรือเดินลำบาก มึนงง วิงเวียนศีรษะหรือมีภาวะบ้านหมุน • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA) ที่มีอาการจะคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในข้างต้น แต่มักจะกลับมาปกติภายในเวลา 24 […]

“วันที่ 29 ตุลาคม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก”

  “วันที่ 29 ตุลาคม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก” World Stroke Day สัญญาณเตือนโรค F.A.S.T. ถ้าพบความผิดปกติแบบนี้ให้รีบไปหาหมอโดยด่วน FACE : “หน้า” ใบหน้าเบี้ยว ARMS : “แขน” แขนขาอ่อนแรง SPEECH: “พูด” พูดลำบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ TIME : “เวลา” รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทร 1669 ถ้าเราปล่อยอาการแบบนี้ไว้ 4 ชั่วโมง อาจเป็นอัมพาตตลอดชีวิต “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” ที่มา: World Stroke Organization and American Heart Association/American Stroke Association สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ […]

ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รักษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน บำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : […]

โรคหลอดเลือดสมอง..ภัยร้ายใกล้ตัว

    โรคหลอดเลือดสมอง..ภัยร้ายใกล้ตัว  โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 2 ของโลก โดยแบ่งเป็น หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic Stroke) : พบได้ประมาณ 80% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) : พบได้ประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง           โดยทุกๆ 4 คนจะมีคนป่วยเป็นโรคนี้ 1 คน “แต่หากได้รับการดูแลได้ทัน และถูกวิธี ลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตและเสียชีวิตได้” “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต […]

กินอาหารอย่างไร…ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

กินอาหารอย่างไร…ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง            อาหารเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นแหล่งพลังงานและสร้างสมดุลให้กระบวนการการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปกติ หากเรารับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารที่เป็นไขมันทรานส์ เช่น เนย , ครีมเทียม ของทอดที่มีน้ำมันเยอะ ของหวานต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่ควรรับประทาน อาหารไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลา อกไก่ ผักและผลไม้กากใยสูง ข้าวที่ไม่มีการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ อาหารที่ปรุงด้วยวิธีต้ม หรือ ย่าง น้ำมันน้อยที่สุด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket […]

เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

  เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง               การป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด และควรป้องกันก่อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก มีหลักการปฏิบัติตน ดังนี้ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหารให้สมดุล ทานให้ครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มันรับประทานผัก ผลไม้อย่างสม่ำเสมอ ตรวจเช็กสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing […]

ตรวจเช็คสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองอันตราย (Stroke Fast Track)              โรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจัยเสี่ยง !! ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลืองสมองหลักๆ อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป มีความดันโลหิตสูง โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 2 – 4 เท่า มีโรคหลอดเลือดหัวใจ โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 1 – 3 เท่า มีโรคประจำตัว หรือประวัติคนในครอบครัวเป็น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน สูบบุหรี่จัด การตรวจเช็คสัญญานเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (F A S T)     […]

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อออกจากโรงพยาบาล อาการภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง?                ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ สูญเสียความทรงจำ มีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ ความผิดปกติในการกลืน แผลกดทับ ภาวะซึมเศร้า เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคลมชัก โรคปอดบวม มีปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ หรือ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน              การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสมกับอาการ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy […]

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)                      หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้น ซึ่งพบได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้นโดยปัจจัยเสี่ยงหลักๆจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขได้  อายุ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพศ เพศชายจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันได้มากกว่าเพศหญิง เชื้อชาติ พันธุกรรมบางชนิด เช่น กลุ่มอาการมาร์ฟาน (Marfan syndrome) จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเซาะตัวของหลอดเลือด ซึ่งนำไปสู่การตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดสมองได้สูงกว่าบุคคลทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง,โรคเบาหวาน,โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเป็น 2 เท่า ภาวะไขมันในเลือดสูง ขาดการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ โรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน การดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณมากกว่า 2 แก้ว ต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก ภาวะเครียด         […]