EN

แบบประเมินโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรม

Checklist Office syndrome อาการไหนที่บอกว่าคุณกำลังเผชิญกับ “โรคออฟฟิศซินโดรม” มาสังเกตไปพร้อมๆกัน โดยทั่ว 80-90% ของผู้ที่พบ 5 อาการเหล่านี้โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรม แต่ไม่ต้องกังวลใจรู้ก่อนรักษาทัน ลดปัญหาที่จะตามมา คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่? นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์มากกว่า 6-8 ชม.หรือไม่? ขณะทำงานบางครั้งรู้สึกตาพร่ามัว อ่านหน้าจอไม่ถนัด ปวดศีรษะระหว่างคิ้วหรือไม่? ขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ รู้สึกปวดเมื่อยต้นคอ สะบัก หลังเอวอยู่บ่อยๆหรือไม่? หลังเลิกงานรู้สึกสบายตามากกว่าตอนทำงานหรือไม่? หลังเลิกงานรู้สึกปวดเมื่อยไหล่ สะบักจนบางครั้งต้อง นวดยา หรือกินยาแก้ปวดหรือไม่? **หากตอบว่าใช่มากกว่า 1 ข้อหนึ่ง คุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรม**              “หากท่านมีอาการออฟฟิศซินโดรม ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจรช่วยดูแลรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม”   สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ […]