EN

อาหารที่ควรรับประทาน…เมื่อมีภาวะโลหิตจาง

                          ภาวะโลหิตจาง เป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในวัยเจริญพันธุ์ แต่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในวัยชรา โดยสาเหตุของภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดสารอาหาร ได้รับธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และวิตามินบี 12 ไม่เพียงพอ โดยธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และวิตามินบี 12เหล่านั้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงทั้งสิ้น การรักษาส่วนใหญ่มักเป็นการให้ยาหรือการให้สารอาหารทดแทน ร่วมกับการรักษาสาเหตุของโลหิตจางในผู้ป่วยแต่ละราย โดยอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง ได้แก่ เครื่องในสัตว์ : เครื่องในสัตว์ เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตับ จะประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกสูง ไข่แดง : ผักใบเขียว : โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักมีสีเขียวเข้ม จะยิ่งอุดมไปด้วยส่วนประกอบของธาตุเหล็ก เช่น ผักประเภทผักโขม คะน้า บล็อคโคลี่ เป็นต้น ธัญพืช : เช่น ถั่วแดง […]