EN

4 ระยะอาการที่ต้องรีบรักษาของโรคนิ้วล็อค

  4 ระยะอาการที่ต้องรีบรักษาของโรคนิ้วล็อค มีอาการเจ็บหรือปวด บริเวณโคนนิ้วมือ มีอาการสะดุด เวลากำ หรือเหยียดนิ้วมือ กำมือแล้ว ไม่สามารถเหยียดนิ้วได้เอง ไม่สามารถกำมือได้สุด และมีข้อนิ้วงอผิดรูป “หากคุณมีอาการนิ้วล็อค ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)         […]