EN

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ร้อยละ 80% : สมองขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน หรือตีบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด เช่น มีไขมัน หรือลิ่มเลือดมาอุดกั้น ทำให้หลอดเลือดตีบ ร้อยละ 20% : หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีเลือดออกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ ความดันโลหิตสูง อาการของ Stroke อาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตันหรือแตก ที่พบได้มีดังนี้ • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือทั้งสองซีก • พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูด การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจ • รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท • มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือการเห็นภาพซ้อน • เสียการทรงตัวหรือมีปัญหาในการเดิน เดินเซหรือเดินลำบาก มึนงง วิงเวียนศีรษะหรือมีภาวะบ้านหมุน • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA) ที่มีอาการจะคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในข้างต้น แต่มักจะกลับมาปกติภายในเวลา 24 […]

“วันที่ 29 ตุลาคม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก”

  “วันที่ 29 ตุลาคม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก” World Stroke Day สัญญาณเตือนโรค F.A.S.T. ถ้าพบความผิดปกติแบบนี้ให้รีบไปหาหมอโดยด่วน FACE : “หน้า” ใบหน้าเบี้ยว ARMS : “แขน” แขนขาอ่อนแรง SPEECH: “พูด” พูดลำบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ TIME : “เวลา” รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทร 1669 ถ้าเราปล่อยอาการแบบนี้ไว้ 4 ชั่วโมง อาจเป็นอัมพาตตลอดชีวิต “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” ที่มา: World Stroke Organization and American Heart Association/American Stroke Association สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ […]

ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รักษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน บำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : […]