EN

ทำความรู้จักกับภาวะข้อไหล่ติด

ภาวะข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)                เกิดจากถุงหุ้มข้อไหล่เกิดการอักเสบ การยึดติด และมีสร้างแถบเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่ และขยับข้อไหล่ได้น้อยลง โดยอาการหลักๆ คือ ไม่สามารถยกแขนได้สุด หากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวด โดยอาการข้อไหล่ติดจะเกิดทุกทิศทางในการเคลื่อนไหว ทั้งไปข้างหน้า ด้านข้าง หรือข้างหลัง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สาเหตุของข้อไหล่ติด สาเหตุของโรคไหล่ติดยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจาก การมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณหัวไหล่มาก่อน มีการกระแทกหรือเกิดจากการการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือเอ็นโดยรอบอักเสบ ซึ่งทำให้มีอาการเจ็บหัวไหล่ ไม่ได้ขยับข้อไหล่เป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้งานแขนข้างนั้นน้อยลง การอักเสบทำให้เยื่อหุ้มข้อไหล่หนาตัวขึ้น พิสัยการขยับหัวไหล่ลดลง จึงเกิดอาการติดของหัวไหล่ ขยับไหล่แล้วมีอาการเจ็บ อาการของข้อไหล่จติด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติดจะมีอาการแสดงต่างกันไปแล้วแต่ระยะของโรค แต่อาการที่มักจะทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้แก่ อาการปวดไหล่ในตอนกลางคืน หรือเอื้อมมือไปด้านหลังไม่ได้ รู้สึกปวดบริเวณหัวไหล่ อย่างไรก็ตามอาการที่มาด้วยปวดบริเวณข้อไหล่นั้นสามารถมีสาเหตุมาจากหลายๆโรคได้ ซึ่งต้องตรวจแยกอาการของโรคอื่นๆที่อาจมีอาการแสดงคล้ายคลึงกัน โดยอาการแสดงที่สำคัญของภาวะข้อไหล่ติด นั่นคือจะมีการจำกัดขององศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในหลายๆมุมทั้งขณะที่เราขยับข้อไหล่เองหรือมีคนมาขยับข้อไหล่ให้ก็จะมีการจำกัดของมุมการเคลื่อนไหวทั้งคู่ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเมื่อขยับแขนแล้วรู้สึกเจ็บ ก็ยิ่งไม่ขยับหัวไหล่ เมื่อไม่ขยับหัวไหล่ก็ยิ่งทำให้ไหล่ติดมากขึ้นหรือไม่สามารถยกแขนทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ การรักษาโรคข้อไหล่ติด 1. กายภาพบำบัด โดยการดัดหัวไหล่ที่ติดเพื่อเพิ่มพิสัยการขยับให้มากขึ้น […]