EN

สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม

สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม                 โรคสมองเสื่อม เป็นโรคหนึ่งในโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแต่โดยปกติแล้วเซลล์สมองจะมีโอกาสเสื่อมลงเรื่อยๆช้าๆ และจะมีอาการเด่นชัดขึ้นในวัยสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยคือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งสามารถเช็คว่ามีภาวะสมองเสื่อมง่ายๆ ดังนี้ สูญเสียความจำระยะสั้น สับสนเรื่องเวลา สถานที่ และทิศทาง มีปัญหาด้าน การใช้ภาษา บุคลิกภาพ เปลี่ยนไป อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้             “Hope Rehabilitation Phuket โฮป ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งยังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมต่างๆ โดยมีทีมพยาบาลดูแล 24 ชั่วโมง มีกิจกรรมสันทนาการและมีคลินิกกายภาพบำบัดด้านในศูนย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and […]