EN

ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รักษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน บำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : […]