EN

คุณมีอาการโรคหมอนรองกระดูกอยู่ในระดับใด?

      คุณมีอาการโรคหมอนรองกระดูกอยู่ในระดับใด ระดับที่ 1 Bulging disc ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : หมอนรองกระดูกเคลื่อนมาทางด้านหลังไม่เกิน 3 มิลลิเมตร อาการแสดง : ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการปวดตื้อๆเล็กน้อย ระดับที่ 2 Protrusion ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : หมอนรองกระดูกเคลื่อนมาทางด้านหลังมากกว่า 4 มิลลิเมตร อาการแสดง : ปวดหลังแบบเป็นๆหายๆอาจจะมีอาการชาร้าวลงขา ระดับที่ 3 Extrusion ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : หมอนรองกระดูกเคลื่อนมาทางหลัง มากกว่า 8 มิลลิเมตร และมี สารนํ้าภายในหมอนรองทะลุออก อาการแสดง : ปวดหลังร้าวลงขา ร่วมกับมีอาการอ่อนแรงที่ขา ระดับที่ 4 Sequestration ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : ภาวะที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาเต็มที่ ไม่มีการเชื่อมติดกันของหมอนรองกระดูก อาการแสดง : ปวดหลังรุนแรง ก้มหรือแอ่นไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่าย ระยะ […]

สัญญาณเตือนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

  สัญญาณเตือนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท                  80% ของบุคคลทั่วไป เชื่อว่าต้องเคยมีอาการปวดหลัง จะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามอายุแต่ก็จะต้องเคยปวดหลังกันมาบ้าง ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งการปวดหลังทั่วไป คือ อาจจะมีสาเหตุจากกล้ามเนื้ออักเสบ และเป็นไปได้ทั้งการปวดหลังที่มีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ซึ่งในกรณีหลังนี้มักเป็นสาเหตุหลักที่นำผู้ป่วยมาพบหมอ            สังเกตอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  ปวดหลังเป็นๆหายๆ ปวดหลังร้าวไปถึงน่องและขาร่วมกับอาการชาที่ขา กล้ามเนื้ออ่อนแรงของขา กระดกข้อเท้าไม่ได้ ไอจามแล้วเจ็บแปล๊บที่หลัง มีปัญหาการควบคุมการขับถ่าย “หากคุณมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแล ประเมิณอาการให้คุณ เพื่อการรักษาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น” ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก : โรงพยาบาลศิครินทร์ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope […]

อาการปวดหลังส่วนล่าง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain)              อาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) หมายถึง อาการปวดหลัง กล้ามเนื้อหลังตึงหรือมีอาการหลังแข็ง ในตําแหน่งตั้งแต่หลังชายโครงไปถึงส่วนล่างของแก้มก้น โดยบางกรณีจะมีอาการร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่ขา ซึ่งปัญหาสําคัญของอาการปวดหลังส่วนล่าง คือ อาการปวดและการไม่สามารถดําเนินชีวิตได้เหมือนปกติ โดยสาเหตุหลักๆมักเกิดจาก เส้นประสาทบริเวณหลังถูกกดทับ น้ำหนักตัวมากเกิน การนั่งผิดท่า หรือยืนในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆ การเสื่อมของข้อต่อหลังตามวัย “หากคุณมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแล ประเมิณอาการให้คุณ เพื่อการรักษาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต   […]