EN

ความสำคัญของการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการทำ กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy) เป็นกายภาพบำบัดที่เน้นการพัฒนา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เสริมการรักษา เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะสึกหรอจนเกิดอาการปวดตามข้อต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้ การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุสามารถเสริมสร้าง และยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ลดโอกาสการลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แพทย์ผู้รักษาอาจแนะนำการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุควบคู่กับการบำบัดด้วย ประโยชน์ของ กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ช่วยฟื้นฟูความสามารถในการใช้ชีวิตของร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ของผู้สูงอายุให้กลับมาใช้งานได้อาจไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็สามารถใช้ร่างกายส่วนนั้นได้ ซึ่งถือเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุเองมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย ช่วยรักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ การกินยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้การรักษาดีขึ้นทั้งหมด แต่การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้นหลายเท่า ถ้าพูดถึงการทำกายภาพบำบัด เชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องนึกถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพ หรือประสบอุบัติเหตุเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน อันที่จริงแล้วนอกจากคนที่มีปัญหาสุขภาพ หรือคนที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้ว กายภาพบำบัดยังเหมาะกับกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้ป่วยกล้ามเนื้อลีบ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ได้แก่ ปวดเข่า ปวดไหล่ หรือปวดหลัง […]

ทำความรู้จักกับภาวะข้อไหล่ติด

ภาวะข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)                เกิดจากถุงหุ้มข้อไหล่เกิดการอักเสบ การยึดติด และมีสร้างแถบเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่ และขยับข้อไหล่ได้น้อยลง โดยอาการหลักๆ คือ ไม่สามารถยกแขนได้สุด หากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวด โดยอาการข้อไหล่ติดจะเกิดทุกทิศทางในการเคลื่อนไหว ทั้งไปข้างหน้า ด้านข้าง หรือข้างหลัง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สาเหตุของข้อไหล่ติด สาเหตุของโรคไหล่ติดยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจาก การมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณหัวไหล่มาก่อน มีการกระแทกหรือเกิดจากการการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือเอ็นโดยรอบอักเสบ ซึ่งทำให้มีอาการเจ็บหัวไหล่ ไม่ได้ขยับข้อไหล่เป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้งานแขนข้างนั้นน้อยลง การอักเสบทำให้เยื่อหุ้มข้อไหล่หนาตัวขึ้น พิสัยการขยับหัวไหล่ลดลง จึงเกิดอาการติดของหัวไหล่ ขยับไหล่แล้วมีอาการเจ็บ อาการของข้อไหล่จติด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติดจะมีอาการแสดงต่างกันไปแล้วแต่ระยะของโรค แต่อาการที่มักจะทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้แก่ อาการปวดไหล่ในตอนกลางคืน หรือเอื้อมมือไปด้านหลังไม่ได้ รู้สึกปวดบริเวณหัวไหล่ อย่างไรก็ตามอาการที่มาด้วยปวดบริเวณข้อไหล่นั้นสามารถมีสาเหตุมาจากหลายๆโรคได้ ซึ่งต้องตรวจแยกอาการของโรคอื่นๆที่อาจมีอาการแสดงคล้ายคลึงกัน โดยอาการแสดงที่สำคัญของภาวะข้อไหล่ติด นั่นคือจะมีการจำกัดขององศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในหลายๆมุมทั้งขณะที่เราขยับข้อไหล่เองหรือมีคนมาขยับข้อไหล่ให้ก็จะมีการจำกัดของมุมการเคลื่อนไหวทั้งคู่ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเมื่อขยับแขนแล้วรู้สึกเจ็บ ก็ยิ่งไม่ขยับหัวไหล่ เมื่อไม่ขยับหัวไหล่ก็ยิ่งทำให้ไหล่ติดมากขึ้นหรือไม่สามารถยกแขนทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ การรักษาโรคข้อไหล่ติด 1. กายภาพบำบัด โดยการดัดหัวไหล่ที่ติดเพื่อเพิ่มพิสัยการขยับให้มากขึ้น […]