EN

กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม

  กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม ฝึกความจำ ร้องเพลงโดยไม่ดูเนื้อเพลง สวดมนต์โดยไม่ดูหนังสือ ฝึกใช้ภาษา ฝึกการฟัง ฝึกตีความหมาย ฝึกการคิดคำพูดโต้ตอบ ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีก เต้นลีลาศ รำมวยจีน การเล่นดนตรี ฝึกคำนวณ ฝึกคิดเลขในใจ คิดเลขโดยการนับนิ้ว ลดการใช้เครื่องคิดเลข ฝึกวางแผน สมมุติเหตุที่เป็นปัญหา และหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม ฝึกคิดสร้างสรรค์ วาดรูปจากจินตนาการ จัดดอกไม้ใส่แจกัน ทำงานประดิษฐ์ “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต         […]