EN

บอกลา”ออฟฟิศซินโดรม”ได้ด้วยวิธีไหนบ้าง ?

             การรักษากลุ่มอาการ office syndrome มีด้วยกันหลายวิธีโดยแต่ละวิธีการการรักษาที่แตกต่างกันไปทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาโดยวันนี้ทางโฮปคลินิก มีวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยามาแนะนำ เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงาน การเปลี่ยนอริยาบถให้ถูกต้อง การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟู การออกกำลังกายเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย  และการฝังเข็ม เป็นต้น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง ตั้งศอกขึ้น และดึงแขนเข้าหาลำตัว ค้างไว้ 10-20 วินาที ยกแขนขึ้นข้างหนึ่งเหนือศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจับแขนดึงข้อศอกลงจนรู้สึกตึง ค้างไว้ 10-20 วินาที เอียงตัว โน้มตัวไปด้านข้างค้างไว้ 10-20 วินาที มือประสานกันไว้เหนือหัวเหยียดขึ้นจนสุดค้างไว้ 10-20 วินาที การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เช่น การยืดคลายกล้ามเนื้อ Manual technique การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หรือเครื่องอัลตร้าซาวด์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การฝังเข็ม              “หากท่านมีอาการออฟฟิศซินโดรม ให้ […]