EN

How to ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

  How to ป้องกัน ภาวะสมองเสื่อม 1. งดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ทุกชนิด 2. ระวังเรื่องการใช้ยาเอง ควรใช้ยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น 3. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะกระทบกระเทือนศีรษะ 4. ออกกำลังกายประจำ และตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ 5. ทำกิจกรรมฝึกสมอง สม่ำเสมอ “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร […]

กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม

  กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม ฝึกความจำ ร้องเพลงโดยไม่ดูเนื้อเพลง สวดมนต์โดยไม่ดูหนังสือ ฝึกใช้ภาษา ฝึกการฟัง ฝึกตีความหมาย ฝึกการคิดคำพูดโต้ตอบ ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีก เต้นลีลาศ รำมวยจีน การเล่นดนตรี ฝึกคำนวณ ฝึกคิดเลขในใจ คิดเลขโดยการนับนิ้ว ลดการใช้เครื่องคิดเลข ฝึกวางแผน สมมุติเหตุที่เป็นปัญหา และหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม ฝึกคิดสร้างสรรค์ วาดรูปจากจินตนาการ จัดดอกไม้ใส่แจกัน ทำงานประดิษฐ์ “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต         […]

5 ท่าบริหารสมอง ง่ายๆโดยไม่ใช้อุปกรณ์

  5 ท่าบริหารสมอง ง่ายๆโดยไม่ใช้อุปกรณ์ ท่าที่ 1 ท่าโป้ง-ก้อย :  มือขวาชูนิ้วโป้ง มือซ้ายชูนิ้วก้อย จากนั้นสลับข้างทำไป-มา ท่าที่ 2 ท่าจีบแอล : มือขวาทำมือรูปจีบด้วยนิ้วโป้งและชี้ มือซ้ายทำรูปตัวแอล จากนั้นสลับข้างทำไป-มา ท่าที่ 3 ท่าจับจมูกจับหู : มือขวาจับปลายจมูก มือซ้ายจับหูด้านขวา จากนั้นสลับข้างทำไป-มา ท่าที่ 4 ท่าเป่ายิ้งฉุบ : ทำมือทั้งสองข้างรูปค้อน กระดาษ กรรไกร โดยมือฝั่งขวาเป็นรูปที่ชนะฝั่งขวาเสมอ ทำวนไปอย่างน้อย 10 รอบ ท่าที่ 5 ท่านับ 1-5 : มือขวาชู 1 นิ้วตั้งขึ้น มือซ้ายชี้ไปมือขวานับ 1 จากนั้นสลับมือซ้ายชู 2 นิ้วตั้งขึ้น มือขวาชี้ไป มือซ้ายนับ 2 ทำสลับไปเรื่อยๆจนถึง 5 “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก […]