EN

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) เนื่องมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ คอ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ ซึ่งอาการปวดดังกล่าวอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง

อาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) โดยเฉพาะปวดบริเวณคอ บ่า สะบัก ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลทำให้เกิดอาการของระบบประสาทอัตโนมัติร่วมด้วย เช่น วูบ เหงื่อออก ตาพร่า หูอื้อ มึนงง ชา เป็นต้น

วิธีการรักษา ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) อาการ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่

 • การรักษาด้วยตัวเอง
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ควรนั่งติดกันเป็นเวลานาน ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เหมาะสม
  • การยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
  • การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
 • การรักษาทางกายภาพบำบัด
  • การรักษาทางกายภาพบำบัด
  • การรักษามือนักกายภาพบำบัด (Manual Technique)
  • การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น
   – อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
   – การกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)
   – เลเซอร์ (Laser)
   – คลื่นกระแทก (Shock wave)
   – คลื่นสั้น (Short wave)
  • การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Therapeutic exercise)
  • การรับคำแนะนำอื่นๆ เช่น การยืดกล้ามเนื้อ การปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เหมาะสม การลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็น
 • แนวทางการรักษาทางด้านอื่น ๆ เช่น การนวด การฝังเข็ม การรับประทานยา