EN

บริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด เป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยเราจะมีทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญให้การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกาย พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งการรักษาผู้ป่วยจะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้รับการรักษากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeletal)

 • รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม (ปวดคอ บ่า ไหล่)
 • รักษาอาการปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น กล้ามเนื้อหลังการอักเสบหรือผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง 
 • รักษาผู้ที่มีภาวะปวด/อักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต่างๆ
 • การฟื้นฟูและออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีภาวะ ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม
 • รักษาอาการบาดเจ็บจากการทำงาน, ผู้ป่วยกระดูกหัก และหรือได้รับการผ่าตัด

 

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท (Neurological)

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ มีอาการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาอ่อนแรง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ตลอดจนการฟื้นฟูหลังเข้ารับการผ่าตัดทางระบบประสาท

 

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบหัวใจ และ ระบบทางเดินหายใจ (Cardiopulmonary)

 • ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับระบบหัวใจและปอด เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการนอนนานๆ และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคเฉพาะ ประกอบด้วยการจัดท่า การเคาะปอด สั่นปอด การดูดเสมหะ

 

กายภาพบำบัด ด้านกีฬา (Sport therapy)​

 • การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาทั้งก่อน และหลังการแข่งขัน ช่วยลดปัญหาจากอาการบาดเจ็บ

กิจกรรมบำบัด (Occupational therapy)
ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัดโดยให้ความสำคัญในการตรวจประเมิน วางแผนการรักษาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของคนไข้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยการฟื้นฟูจะเน้นไปที่การกระตุ้นการฝึกกลืน รวมไปถึงการฝึกการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับการบำบัดผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

 • โปรแกรมกระตุ้นและฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือ (Hand function training program)
 • โปรแกรมประเมินและบำบัดภาวะการกลืนลำบาก (Swallowing training program) 
 • โปรแกรมการตรวจประเมินในผู้ที่มีความบกพร่องในการรับรู้ ความจำ (cognitive training program)
 • โปรแกรมเพื่อการฟื้นฟูด้านการสื่อความหมาย (Pre- speech training) 
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน (Activities for Daily Living training)

 

ประโยชน์ของการทำกิจกรรมบำบัด
1. ได้ฝึกฝนร่างกาย
ออกแรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กและสมองผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมน่าสนใจ ที่ออกแบบและดำเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
2. ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม
การมีกิจกรรม สนุกๆ ไม่น่าเบื่อ ไม่จำเจ ฝึกจินตนาการ ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและมีคุณค่าต่อผู้อื่น
3. เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ
รวมถึงคนรอบข้าง ลดความเครียด เพิ่มแรงใจที่ดี ทางด้านบวก ให้กับตัวท่านผู้สูงวัย
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กิจกรรมที่ดีนั้นสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน เมื่อญาติและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างนั้นทำกิจกรรมด้วยกับ โดยมีสถานพยาบาลเป็นสื่อกลางจัดกิจกรรม
5. ช่วยให้ทีมแพทย์ทราบความก้าวหน้าของการฟื้นฟู
ทำให้ทีมการรักษาสามารถประเมินความก้าวหน้า และจัดกิจกรรมที่จะเสริมการรักษาหลักให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ โดยผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นตัวกลางครับ