EN

รู้ทันโรคอัลไซเมอร์

  “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ “ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)   […]

สังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อย

  “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)     […]

3 ท่าบริหารง่ายๆ บรรเทาอาการข้อไหล่ติด

  “หากคุณมีอาการของภาวะข้อไหล่ติด ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)       […]

How to.. จัดท่าผู้ป่วยติดเตียง ป้องกันแผลกดทับ

  “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)     […]

แผลกดทับ..ภัยร้ายในผู้ป่วยติดเตียงที่ควรทำความรู้จัก

   “แผลกดทับ”            หมายถึง การบาดเจ็บของ ผิวหนังและหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยส่วนมากอยู่ที่บริเวณเหนือปุ่มกระดูก ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกด (pressure) หรือแรงกดร่วมกับแรงเฉือน (shear) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ได้แก่ ผู้ป่วยระยะวิกฤติ กึ่งวิกฤตในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง วิธีการป้องกัน การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง 1. หมั่นคอยเปลี่ยนและจัดท่าอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง จัดหัวเตียงสูงไม่เกิน 30 องศา 2. เสริมอุปกรณ์ ป้องกันแผลกดทับ เช่น การรองด้วยหมอนนุ่ม หรือ เตียงลมป้องกัน 3. ไม่แห้งหรือชื้นจนเกินไป ใช้ครีมทาเคลือบผิวบริเวณที่แห้ง โดยเฉพาะบริเวณแก้มก้น 4. โภชนาการ เหมาะสม คำนวนปริมาณสัดส่วนสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน 5. สังเกตสอดส่อง และดูแลอย่างดี สังเกตตำแหน่งที่มีการกดทับและเสียดสีบ่อยๆ   “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ […]

ภาวะสมองเสื่อม แตกต่างจากขี้ลืมอย่างไร ? 

ภาวะสมองเสื่อม แตกต่างจากขี้ลืมอย่างไร ?  ภาวะสมองเสื่อม (dementia) เป็นภาวะที่สมองมีการทำงานแย่ลงจนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยกลุ่มอาการหลายๆ อย่างรวมกัน เช่น หลงลืมง่าย คิดเงินไม่ถูก หาของไม่เจอ หลงทางในที่คุ้นเคย มีพฤติกรรมแปลกๆ เป็นต้น โดยสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมมีมากมาย ทั้งที่เป็นโรคของสมองและไม่ใช่โรคของสมอง ภาวะขี้ลืม  เป็นภาวะที่มีสิ่งอื่นมาดึงความสนใจในขณะทำกิจกรรมอื่นใด จนต้องนึกย้อนกลับไป จึงจะจำได้ “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร […]

ท่าบริหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด Scoliosis

“หากคุณมีอาการของภาวะกระดูกสันหลังคด ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)         […]

4 ท่าบริหาร บอกลาข้อเข่าเสื่อมง่ายๆ (Knee exercise)

    “หากคุณมีอาการของข้อเข่า ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)     […]

โรคเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอกอักเสบ Tennis Elbow

  “หากคุณมีอาการของภาวะเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอกอักเสบ ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ  ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)       […]

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ร้อยละ 80% : สมองขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน หรือตีบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด เช่น มีไขมัน หรือลิ่มเลือดมาอุดกั้น ทำให้หลอดเลือดตีบ ร้อยละ 20% : หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีเลือดออกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ ความดันโลหิตสูง อาการของ Stroke อาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตันหรือแตก ที่พบได้มีดังนี้ • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือทั้งสองซีก • พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูด การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจ • รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท • มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือการเห็นภาพซ้อน • เสียการทรงตัวหรือมีปัญหาในการเดิน เดินเซหรือเดินลำบาก มึนงง วิงเวียนศีรษะหรือมีภาวะบ้านหมุน • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA) ที่มีอาการจะคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในข้างต้น แต่มักจะกลับมาปกติภายในเวลา 24 […]