EN

อาการปวดหลังส่วนล่าง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain)

             อาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) หมายถึง อาการปวดหลัง กล้ามเนื้อหลังตึงหรือมีอาการหลังแข็ง ในตําแหน่งตั้งแต่หลังชายโครงไปถึงส่วนล่างของแก้มก้น โดยบางกรณีจะมีอาการร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่ขา ซึ่งปัญหาสําคัญของอาการปวดหลังส่วนล่าง คือ อาการปวดและการไม่สามารถดําเนินชีวิตได้เหมือนปกติ
โดยสาเหตุหลักๆมักเกิดจาก
    • เส้นประสาทบริเวณหลังถูกกดทับ
    • น้ำหนักตัวมากเกิน
    • การนั่งผิดท่า หรือยืนในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆ
    • การเสื่อมของข้อต่อหลังตามวัย

“หากคุณมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแล ประเมิณอาการให้คุณ เพื่อการรักษาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น”

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย 
Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต
Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต
     
           โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)
           LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)
           แผนที่ : 14/11 หมู่ที่ 9 ถ. เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130