EN

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วย อัลไซเมอร์ หรือ โรคสมองเสื่อม หากได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ ได้รับการประเมินสภาพร่างกาย ความจำ และอารมณ์ กิจกรรมฝึกสมองที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ หรือจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเสริมสร้างสภาพจิตใจของผู้ป่วย และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาเหตุที่ก่อให้เกิด อัลไซเมอร์ (Alzheimer)

 • การเสื่อมสภาพของเนื้อสมอง โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนทำให้เซลล์สมองตาย ส่งผลให้สมองส่วนที่เหลือไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิม โรคที่มีลักษณะผิดปกตินี้ คือ โรคอัลไซเมอร์
 • ปัญหาหลอดเลือดสมองเมื่ออายุมากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั้งหมด มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด อาจเกิดจากไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ และตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ เนื้อเยื่อสมองบางส่วนค่อย ๆ ตายไป ความสามารถในการทำงานของสมองจะลดลง
 • การติดเชื้อในสมอง การอักเสบ ทำให้เซลล์สมองบางส่วนตาย
 • การขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 บี 2 กรดโฟลิก
 • ระบบเผาผลาญของร่างกายแปรปรวน เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติ โดยเฉพาะต่อมไทรอยด์
 • ถูกกระทบกระเทือนถึงสมอง

อาการของโรคอัลไซเมอร์เป็นอย่างไร

 • ผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านความจำเป็นอาการหลัก ผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ จึงมักจะลืมว่าวางของไว้ที่ไหนทั้งที่พยายามจำ ถามซ้ำ ๆ พูดซ้ำ ๆ เป็นต้น
 • เมื่อโรคดำเนินไปจะทำให้เกิดความบกพร่องของการรู้คิดด้านอื่นร่วมด้วย เช่น หลงทาง คิดเลขไม่ได้ ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้เอง มีปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาพฤติกรรม และความผิดปกติทางจิตตามมา เช่น หงุดหงิด เฉื่อยชาและเฉยเมย ขาดการยับยั้งชั่งใจ มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน เป็นต้น

การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

1.การฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมด้านกายภาพบำบัด

 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยสมองเสื่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ เพิ่มการเคลื่อนไหวตามปกติ เพิ่มการทรงตัว เพิ่มการประสานกันของแขน และขา เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัดจะแนะนำการออกกำลังกายในท่าต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เน้นการฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้แขนขาให้สัมพันธ์กันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้หกล้ม กายภาพบำบัดยังช่วยลดความเครียดในผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยได้พบปะผู้คนพูดคุยระหว่างการรักษาซึ่งทำให้สภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น

2. การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันและการฝึกทักษะการเข้าสังคม

 •  ให้ผู้ป่วยได้ร่วมดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยมีผู้ดูแลคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของผู้ป่วย
 •  สนับสนุนให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสังคมครอบครัวและสังคมภายนอกตามความเหมาะสม

3.การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตบำบัด

 • แนะนำการทำกิจวัตรประจำวัน พูดคุยกับผู้ป่วยในทางแง่บวกอย่างสม่ำเสมอ หากผู้ป่วยหงุดหงิดหรือโมโห ให้เบี่ยงเบนความสนในผู้ป่วยออกจากเรื่องที่กำลังหงุดหงิดหรือโมโห การเสริมสร้างด้านอารมณ์ด้วยดนตรีบำบัด เป็นต้น

“ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ “

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย
Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต

Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต

           โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)
           LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)

           Facebook pages :https://www.facebook.com/Hope.rehabilitaion.nursinghome

           Instagram : https://www.instagram.com/hoperehabilitation.phuket

           แผนที่ : 14/11 หมู่ที่ 9 ถ. เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130