EN

บอกลา”ออฟฟิศซินโดรม”ได้ด้วยวิธีไหนบ้าง ?

             การรักษากลุ่มอาการ office syndrome มีด้วยกันหลายวิธีโดยแต่ละวิธีการการรักษาที่แตกต่างกันไปทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาโดยวันนี้ทางโฮปคลินิก มีวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยามาแนะนำ เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงาน การเปลี่ยนอริยาบถให้ถูกต้อง การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟู การออกกำลังกายเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย  และการฝังเข็ม เป็นต้น

 • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง
   • ตั้งศอกขึ้น และดึงแขนเข้าหาลำตัว ค้างไว้ 10-20 วินาที
   • ยกแขนขึ้นข้างหนึ่งเหนือศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจับแขนดึงข้อศอกลงจนรู้สึกตึง ค้างไว้ 10-20 วินาที
   • เอียงตัว โน้มตัวไปด้านข้างค้างไว้ 10-20 วินาที
   • มือประสานกันไว้เหนือหัวเหยียดขึ้นจนสุดค้างไว้ 10-20 วินาที
 • การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เช่น
   • การยืดคลายกล้ามเนื้อ Manual technique
   • การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หรือเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • การฝังเข็ม

             “หากท่านมีอาการออฟฟิศซินโดรม ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจรช่วยดูแลรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม”

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ
Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต
Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต
     
           โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)
           LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)
           แผนที่ : 14/11 หมู่ที่ 9 ถ. เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130