EN

การดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก “5 อ” 

การดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 5 อ 

             วัยผู้สูงอายุ มักเป็นวัยที่พบปัญหาทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิตมากกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีสุขภาพดี มีความสุขทั้งกายและจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น โดยหลักการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย

              อ.อาหาร :  ควรทานอาหารที่ย่อยง่าย มีความหลากหลาย และครบ 5 หมู่ ซึ่งอาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด ไม่ว่าจะเป็นเค็มจัด หวานจัด และควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

              อ.อารมณ์ : ควรทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ มองโลกในแง่บวก ไม่เครียด

              อ.ออกกำลังกาย : ผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกท่าที่เหมาะสมทำเป็นประจำ ไม่หักโหมจนเกิดไป ควรมีการยืดเส้นยืดสาย ยืดเหยียด เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง อาจเป็นการออกกำลังกาย โดยการเดินเร็ว การปั่นจักรยาน เป็นต้น

              อ.อดิเรก :ผู้สูงอายุควรหากิจกรรมอดิเรกที่ทำแล้วเพลิดเพลิน หรือเป็นกิจกรรมอดิเรกที่ชอบเป็นการตัว เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าในสิ่งที่ถนัด

              อ.อนามัย : ดูแลสุขภาพอนามัย ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  และเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

          “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง”

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ
Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต
Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต
     
           โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)
           LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)
           แผนที่ : 14/11 หมู่ที่ 9 ถ. เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130